Activitats annexes

Cinc històries diferents
Taller de innovació tecnològica I+D+d, ( Innovació + desenvolupament + discapacitat)
Cinema blau
Cinema en signes
Jornada professional