Dimarts, Martes, Tuesday 26/11
 
Dimecres, Miércoles, Wednesday 27/11
 
Dijous, Jueves, Thurday 28/11 10:00-14:30. Jornada professional. Accessibilitat audiovisual
Pel·lícules subtitulades per sords en català amb el suport del Departament de Cultura