Emplenant aquest formulari accepto els estatuts de l'Associació Inclús, incloent els drets i deures del soci que es descriuen en aquests estatuts.
 

Si vols participar com a voluntari en les nostres activitats, escriu-nos a voluntariat@inclus.cat

També pots fer una donació a l'Associació.
                                     
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de ASSOCIACIO INCLÚS amb CIF G66940024 amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercitar els corresponent drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 mitjançant un correu electrònic a associacio@inclus.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar qualsevol variació.
Si al completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través del correu electrònic, consent així mateix que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l'exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.