Accessibilitat

Group 2Created with Sketch.Layer 1

Subtitulació

Inserim subtítols als productes audiovisuals, categoritzats per colors, per tal de fer-los accessibles a persones amb discapacitat auditiva. D'aquest suport també se’n poden beneficiar la resta de persones, al tractar-se d’un suport visual de gran utilitat per poder accedir al contingut en format escrit en pantalla.

audiodescripcioCreated with Sketch.Layer 1

Audiodescripció

Des de la fase inicial del guió, descriurem els elements visuals de la teva peça, amb veu en off, de manera que pugui ser entesa per algú amb problemes de visió. La veu s’intercalarà entre els diàlegs i els elements sonors i pot ser difosa per diferents tècniques, com un canal d'àudio diferent o per mitjà d'auriculars. D'això, també et podrem assessorar.

audiodescripciodirecteCreated with Sketch.Layer 1

Audiodescripció en directe d'actes

També oferim el servei d'audiodescripció en directe, en temps real.

Fill 1Created with Sketch.Layer 1

Llengua de signes

Incorporem l'intèrpret de llengua de signes a les teves peces audiovisuals. Des del guió, fins a la gravació i l'edició, farem que el teu producte arribi al públic signant.

També ens encarreguem de realitzar el doblatge pertinent quan és una peça audiovisual en un altre idioma diferent al català o castellà.

Sponsors

Festivals en col·laboració